Szkolenia OSP

6 września 2021 roku w tutejszej komendzie rozpocznie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Część teoretyczna szkolenia odbywać się będzie metodą e-learningową, natomiast część praktyczna zostanie przeprowadzona w bazie lokalowej i sprzętowej tut. komendy. Zakończenie szkolenia planowane jest na dzień 28 października 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy druhów do udziału w powyższym szkoleniu.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Wiek: ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. Skierowanie według wzoru podpisane przez Prezesa lub Naczelnika Jednostki OSP i przedstawiciela urzędu gminy,
  3. Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (do wglądu) orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim informuje że w dniach 14-25 października 2019 r. organizuje 32 godzinne szkolenie  dla kierujących działaniem ratowniczym  na poziomie interwencyjnym dla członków OSP. Szkolenie dedykowane jest  dla druhów którzy  posiadają trzyletni okres ukończenia szkolenia podstawowego według programu z 2015 r. lub spełniają wymagania równorzędne według Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych z 2006 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższym szkoleniu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim informuje że w dniach 23.09-04.10 organizuje 31 godzinne szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie dedykowane jest dla druhów którzy ukończyli szkolenie podstawowe w latach 2009-2015. Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższym szkoleniu.

Skip to content