Komórki organizacyjne

st. kpt. mgr Krzysztof Gomółka – naczelnik wydziału operacyjno – rozpoznawczego,
tel. 83 352 77 56

 

st. sekc. mgr Patryk Mirończuk – technik ds. operacyjno – rozpoznawczych,
tel 83 352 77 53

 

Adres email wydziału: prewencja@kppspradzyn.pl

 

Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim:

asp. sztab. Mariusz Puła – dyżurny operacyjny

asp. sztab. lic. Sławomir Szkuat – dyżurny operacyjny

st. asp. Jacek Mackiewicz – dyżurny operacyjny

asp. mgr Tomasz Jędruchniewicz – dyżurny operacyjny

asp. mgr Paweł Gryta – dyżurny stanowiska kierowania

asp. mgr Mariusz Zalewski – dyżurny stanowiska kierowania

tel.: 83 352 77 68

mł. bryg. Sławomir Iwańczuk
tel. 83 352 77 51

 

mgr inż. Wojciech Koza
tel. 83 352 77 67

 

Adres email sekcji: kadry@kppspradzyn.pl

mgr Ewa Zalewska
tel. 83 352 77 64

 

Adres email sekcji: finanse@kppspradzyn.pl

asp. Przemysław Bednarczyk
tel. 83 352 77 54

 

mgr Patrycja Chomiuk
tel. 83 352 77 55

 

Adres email stanowiska: kwatermistrz@kppspradzyn.pl

mł. bryg. Ryszard Chwalczuk
tel. 83 352 77 57

 

st. kpt. Dariusz Niedziela
tel. 83 352 77 59

 

Adres email jednostki: jrg@kppspradzyn.pl