Komórki organizacyjne

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

st kpt. Ryszard Chwalczuk

st. kpt. Krzysztof Gomółka

Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy

sekc. Patryk Mirończuk

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

mł. bryg. Sławomir Iwańczuk

mgr inż. Wojciech Koza

Stanowisko Kwatermistrzowsko - Techniczne

Katarzyna Bober

Stanowisko ds. finansowych

st. asp. Bożena Książek