Komórki organizacyjne

st. kpt. mgr Krzysztof Gomółka – naczelnik wydziału operacyjno – rozpoznawczego, tel. 83 352 77 56

sekc. mgr Patryk Mirończuk – technik ds. operacyjno – rozpoznawczych, tel 83 352 77 53

Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim:

asp. sztab. Mariusz Puła – dyżurny operacyjny

asp. sztab. lic. Sławomir Szkuat – dyżurny operacyjny

st. asp. Jacek Mackiewicz – dyżurny operacyjny

asp. mgr Tomasz Jędruchniewicz – dyżurny operacyjny

asp. mgr Paweł Gryta – dyżurny stanowiska kierowania

mł. asp. mgr Mariusz Zalewski – dyżurny stanowiska kierowania

tel.: 83 352 77 68

mł. bryg. Sławomir Iwańczuk

mgr inż. Wojciech Koza

mgr Ewa Zalewska

st. kpt. Ryszard Chwalczuk