Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (83) 352 77 62.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Kadrowo-Logistyczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (83) 352 77 50

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski
– osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Pomiarowa 1 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_radzyn@straz.lublin.plz zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (83) 352 73 44
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Kadrowo-Logistycznym pod nr. tel. (83) 352 77 50.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

 

Interesanci w sprawie konsultacji, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych będą przyjmowani w poniedziałki w godz.: od 13:00 do 15:00 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy roboczy dzień w tych samych godzinach) po wcześniejszym umówieniu.

Tel. Kontaktowy 83 352 77 50.

Skip to content