Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
bryg. mgr inż. Sylwester WIĄCKIEWICZ

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

mł. bryg. mgr Dariusz Niedziela

Skip to content