Kierownictwo

st. bryg. Witold GRAJCAR

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
st. bryg. mgr inż. Witold GRAJCAR

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
bryg. mgr inż. Sylwester WIĄCKIEWICZ

Skip to content