Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Informujemy, iż organ Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinię jedynie wtedy, gdy przepis prawa (ustawa, rozporządzenie) tak stanowią, np. opinię dotyczącą: wypoczynku dzieci i młodzieży, utworzeniu placówki oświatowej, usług hotelarskich. W związku z powyższym prosimy aby w składanym wniosku do tut. Komendy podać dokładną podstawę prawną, gdzie obowiązany musi uzyskać opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z funkcjonariuszami wydziału operacyjno – rozpoznawczego.

Skip to content