Kontakt

Komenda Powiatowa PSP
w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Pomiarowa 1,

tel. (83) 352 77 50
fax. (83) 352 77 66
e-mail: kp_radzyn@straz.lublin.pl

Prawa autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych na stronie komendy nie wymaga zgody Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim.

W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Formularz kontaktowy


Skip to content