Izby tradycji

Izba Tradycji Pożarniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Pomysł utworzenia Izby Tradycji Pożarniczych należy zawdzięczać nieżyjącemu już bryg. Antoniemu Rusinkowi, byłemu komendantowi zawodowej straży pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Jako pasjonat historii pożarnictwa, przez wszystkie lata swojej służby gromadził wycofywany z użytkowania w komendzie i jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt pożarniczy, a także literaturę fachową oraz składniki uzbrojenia osobistego strażaków. Idea zorganizowania Izby Tradycji Pożarniczych w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim została podtrzymana przez następnego komendanta rejonowego, bryg. Witolda Korulczyka, jednakże ze względu na ówcześnie panujące trudne warunki lokalowe i budowę obiektów komendy na ulicy Pomiarowej nie została całkowicie wcielona w życie. W dalszym ciągu trwało gromadzenie pamiątek. Po oddaniu do użytku nowej siedziby komendy w 2000 roku, pojawiła się wreszcie możliwość zorganizowania Izby Tradycji. Powołany w lipcu 1999 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Dariusz Gomółka, przy pomocy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej st. asp. Mirosława Walickiego wcielił w życie pomysł utworzenia Izby Tradycji Pożarniczych na bazie pomieszczenia wygospodarowanego w obiekcie warsztatowo – magazynowym. Nastąpiła także kompleksowa renowacja przechowywanego sprzętu i adaptacja pomieszczenia. Wszystkie prace wykonali funkcjonariusze tutejszej komendy we własnym zakresie. Izba Tradycji Pożarniczych w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje od 2001 roku. Od początku jej powstania, gromadzeniem eksponatów i nadzorem nad ekspozycją zajmuje się obecny komendant powiatowy PSP mł. bryg. Mirosław Walicki. Zbiory zgromadzone są w jednym pomieszczeniu udostępnionym dla zwiedzających po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Najstarsze eksponaty w Izbie Tradycji Pożarniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim:

  • Wóz pogotowia konnego (początek XX wieku), wyposażony w sikawkę przenośną jednocylindrową, produkcji firmy „STRAŻAK” (Warszawa), oraz zestaw niezbędnych narzędzi i sprzętu. Służył do prowadzenia samodzielnej akcji gaśniczej
  • Wóz stanowiska wodnego (początek XX wieku), z sikawką firmy „JÓZEF TROETZER” (Warszawa) produkującej sprzęt tego typu od połowy XIX wieku.

Do najciekawszych pod względem technicznym eksponatów należą między innymi:

  • Motopompa SEB E30 z silnikiem firmy Chapuis Dornier, wyprodukowana przez firmę De Dion Bouton (Francja) z lat 30-tych XX w.
  • Motopompa DRYSTALE na przyczepie samochodowej dwukołowej wyprodukowana przez firmę John Kerr & Co (Manchester) w latach 30-tych XX w. Motopompa została pozyskana po zakończeniu II wojny światowej w ramach dostaw sprzętu UNRRA z demobilu wojskowego, (polskie straże pożarne otrzymały wówczas 231 sztuk tego typu sprzętu).
  • Motopompa produkcji niemieckiej z silnikiem C-4 firmy Breuer-Werk Aktiengesellschaft Frankfurt a. M.- Höchs z lat 30-tych XX w.

Rocznie Izbę Tradycji odwiedza kilkaset osób, są to w większości wycieczki zorganizowane przez szkoły dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu radzyńskiego. Izbę odwiedzają także delegacje z terenu kraju przebywające na naszym terenie oraz delegacje zagraniczne. Zwiedzanie codziennie po uzgodnieniu z dowódcą jednostki ratowniczo – gaśniczej st. kpt. Mirosławem Łopackim tel. 83-352 77 57.

 mł. bryg. w spocz. Mirosław Walicki

Skip to content