Sala edukacyjna OGNIK

Sala edukacyjna OGNIK powstała w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń i umiejętności zachowania się     w przypadku ich wystąpienia.
W sali edukacyjnej dzieci  mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki pożarowe, a także bezpiecznie sprawdzić jak nagrzewają się drzwi, za którymi rozwija się pożar. Dodatkowo prowadzone są zajęcia szkoleniowe, w trakcie których dzieci dowiedzą się m.in. jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem) i jak skutecznie wezwać służby ratownicze. Uczestnicy zajęć mają możliwość praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy dzięki specjalistycznym trenażerom, a także zapoznania się ze sprzętem strażackim, urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Uczniowie wraz z opiekunami będą obserwować działanie czujki dymu i czadu, która ostrzega przed tym niewidocznym, toksycznym gazem. W części zaadaptowanej na kuchnię strażacy zademonstrują i wyjaśnią dlaczego niewłaściwe użytkowanie kuchenki może być źródłem pożaru. Podczas zajęć przećwiczona zostanie ewakuacja z miejsca objętego pożarem.

Regulamin Sali Edukacyjnej „OGNIK”

Karta zgłoszenia

Skip to content