Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

18 czerwca 2017 roku na terenie komendy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 7 drużyn żeńskich i 16 drużyn męskich. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

W kategorii żeńskiej:

 1. OSP Płudy – 113,76 pkt.
 2. OSP Domaszewnica – 115,71 pkt.
 3. OSP Wola Osowińska – 144,34 pkt.
 4. OSP Kąkolewnica – 145,02 pkt.
 5. OSP Wrzosów – 155,29 pkt.
 6. OSP Turów – 160,08 pkt.
 7. OSP Niewęgłosz – 173,07 pkt.

W kategorii męskiej:

 1. OSP Żabików – 91,32 pkt.
 2. OSP Płudy – 96,11 pkt.
 3. OSP Domaszewnica – 97,81 pkt.
 4. OSP Wygnanka – 99,29 pkt.
 5. OSP Kąkolewnica – 101,61 pkt.
 6. OSP Sobole – 106,06 pkt.
 7. OSP Bedlno – 111,80 pkt.
 8. OSP Wola Chomejowa – 117,08 pkt.
 9. OSP Stara Wieś – 122,73 pkt.
 10. OSP Bełcząc – 122,79 pkt.
 11. OSP Wohyń – 126,57 pkt.
 12. OSP Grabowiec – 133,46 pkt.
 13. OSP Woroniec – 133,62 pkt.
 14. OSP Ossowa – 134,74 pkt.
 15. OSP Brzozowy Kąt – 136,16 pkt.
 16. OSP Niewęgłosz – 370,06 pkt.

Drużyna żeńska z OSP Płudy oraz drużyna męska z OSP Żabików reprezentować będą powiat na zawodach szczebla wojewódzkiego, które odbędą się w przyszłym roku.

 img_0876 img_0877 img_0878 img_0879 img_0880 img_0881 img_0882 img_0883 img_0884 img_0885 img_0886 img_0887 img_0888 img_0890 img_0891 img_0892 img_0893 img_0894 img_0895 img_0896 img_0897 img_0898 img_0899 img_0900 img_0901 img_0902 img_0903 img_0904 img_0905 img_0906 img_0907 img_0908 img_0909 img_0910 img_0911 img_0912 img_0913 img_0914 img_0915 img_0916 img_0917 img_0918 img_0919 img_0920 img_0921 img_0923 img_0924 img_0925 img_0926 img_0927 img_0928 img_0929 img_0930 img_0931 img_0932 img_0933 img_0934 img_0935 img_0936 img_0937 img_0938 img_0939 img_0940 img_0941 img_0942 img_0943 img_0944 img_0945 img_0946 img_0947 img_0948 img_0949 img_0950 img_0951 img_0952 img_0953 img_0954 img_0955 img_0956 img_0957 img_0958 img_0959 img_0960 img_0961 img_0962 img_0963 img_0964 img_0965 img_0966 img_0967 img_0968 img_0969 img_0970 img_0971 img_0972 img_0973 img_0974 img_0975 img_0976 img_0977 img_0978 img_0979 img_0980 img_0981 img_0982 img_0983 img_0984 img_0985 img_0986 img_0987 img_0988 img_0989 img_0990 img_0991 img_0992 img_0993 img_0994 img_0995 img_0996 img_0997 img_0998 img_0999 img_1000 img_1001 img_1002 img_1003 img_1004 img_1005 img_1006 img_1007 img_1008 img_1009 img_1010 img_1011 img_1012 img_1013 img_1014 img_1015 img_1016 img_1017 img_1018 img_1019 img_1020 img_1021 img_1022 img_1023 img_1024 img_1025 img_1026 img_1027 img_1028 img_1029 img_1030 img_1031 img_1032 img_1033 img_1034 img_1035 img_1036 img_1037 img_1038 img_1039 img_1040 img_1041 img_1042 img_1043 img_1044 img_1045

Zdjęcia: Jolanta Stanisławska UG Borki, tekst: kpt. Krzysztof Gomółka.