Ogłoszenie

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa w przypadku załatwiania spraw urzędowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim nie wymagających osobistego stawiennictwa rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej:

telefonicznie – 83 352 77 68 lub 83 352 77 50

za pomocą poczty elektronicznej – kp_radzyn@straz.lublin.pl

za pomocą faksu – 83 352 77 63,

lub systemu e-PUAP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Przypominamy również o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.