Narada roczna podsumowująca działalność komendy w 2019 roku

6 lutego 2020 roku w tut. KP PSP odbyła się narada roczna podsumowująca działalność komendy w 2019 roku.

W naradzie wzięli udział Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski oraz przedstawiciele Starosty Radzyńskiego, członkowie Zarządu Powiatu Witold Korulczyk i Jerzy Bednarczyk.

W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawiali realizację zadań w poprzednim roku. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar omówił plan działania na 2020 rok. a st. bryg. Szczepan Goławski przedstawił osiągnięcia w skali województwa oraz główne cele przewidziane do realizacji w roku bieżącym. Swoją opinią o dobrej współpracy podzielił się również Pan Witold Korulczyk.

Naradę zakończył meldunek złożony Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepanowi Goławskiemu.

Zdjęcia i tekst. st. kpt. Krzysztof Gomółka