Informacja dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP – ćwiczenia w komorze dymowej

Ćwiczenia w komorze dymowej dla uczestników kursu realizowanego w dniach 03.09 – 05.10.2018 roku, odbędą się w dniach 18 i 27 września 2018 roku. Na ćwiczenia uczestnicy przybywają własnym środkiem transportu, wyposażeni w ubranie specjalne, kominiarkę, buty specjalne, rękawice specjalne, hełm oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, ul. Antoniny Grygowej 8 w Lublinie , na godzinę 7:30.  Każdy uczestnik ćwiczenia w komorze dymowej powinien posiadać dowód osobisty. 

18 września 2018 roku na ćwiczenia w komorze dymowej skierowani zostali strażacy ochotnicy z jednostek:

 1. OSP Kąkolewnica – 4 osoby,
 2. OSP Żabików – 5 osób,
 3. OSP Borki – 3 osoby,
 4. OSP Paszki Duże – 2 osoby,
 5.  OSP Wola Chomejowa – 2 osoby,
 6. OSP Siedlanów – 1 osoba,
 7. OSP Branica Radzyńska-Kolonia – 1 osoba,
 8. OSP Wrzosów – 1 osoba,
 9. OSP Żakowola Stara – 1 osoba.

27 września 2018 roku na ćwiczenia w komorze dymowej skierowani zostali strażacy ochotnicy z jednostek:

 1. OSP Wólka Komorowska – 6 osób,
 2. OSP Wygnanka – 3 osoby,
 3. OSP Przegaliny Duże – 4 osoby,
 4. OSP Czemierniki – 2 osoby,
 5. OSP Sobole – 2 osoby,
 6. OSP Żakowola Stara – 2 osoby,
 7. OSP Derewiczna – 1 osoba.

st. kpt. Krzysztof Gomółka.