Zakończenie szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

4 listopada 2022 r.  zakończyło się szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.  Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 26 druhów z terenu powiatu radzyńskiego. Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. Gratulujemy

Skip to content