Szkolenia OSP

Szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP – rozpoczęcie szkolenia planowane jest od 05 września 2022 r.  ( grupa biorąca udział w szkoleniu nie powinna przekroczyć 40 osób, pierwszeństwo mają strażacy z jednostek  OSP wchodzących w skład KSRG).

Na realizację programu szkolenia przewidziano 136 godzin dydaktycznych.

warunki przyjęcia na szkolenie:

 • dostarczenie karty skierowania  przed rozpoczęciem,
 •  wiek – ukończone 16 lat i nie przekroczone 65 lat ( w przypadku osób nieletnich niezbędna jest zgoda obojga rodziców na udział w szkoleniu).

wymagana dokumentacja:

 • posiada zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
 • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • posiada wyposażenie w umundurowanie i sprzęt zgodny z dopuszczeniem do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
 • w ramach szkolenia nabył wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi danego wyposażenia technicznego;
 • zapoznał się z instrukcją obsługi wyposażenia technicznego będącego na stanie jednostki OSP;
 • nie są wymagane dodatkowe uprawnienia państwowe na eksploatację i obsługę danego wyposażenia technicznego.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP

Organizacja szkolenia została zaplanowana na miesiąc listopad 2022 r. Na realizację szkolenia przewidziano 35 godzin dydaktycznych.

warunki przyjęcia na szkolenie:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego;
 • minimum 3-letni okres od ukończenia szkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

wymagana dokumentacja:

 • posiada zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego
 • udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
 • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • posiada wyposażenie w umundurowanie i sprzęt zgodny z  dopuszczeniem do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – organizacja szkolenia została zaplanowana na miesiąc październik 2022r.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 29 godzin dydaktycznych.

warunki przyjęcia na szkolenie:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego.

wymagana dokumentacja:

 • posiada zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
 • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • posiada wyposażenie w umundurowanie i sprzęt zgodny z  dopuszczeniem do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
 • w ramach szkolenia nabył wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi danego wyposażenia technicznego;
 • zapoznał się z instrukcją obsługi wyposażenia technicznego będącego na stanie jednostki OSP;
Skip to content