str. Patryk Rybak przyjęty do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

1 marca 2023 roku do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim został przyjęty str. Patryk Rybak.  Nowoprzyjęty strażak złożył uroczyste ślubowanie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Sylwestrowi Wiąckiewiczowi.  W związku z posiadanym wyszkoleniem pożarniczym został skierowany do pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP.

Zdjęcia st.  kpt. Krzysztof Gomółka.

Skip to content