Spotkanie z członkami Klubu Seniora funkcjonującym na terenie Gminy Borki

12 stycznia 2023 roku st. kpt. Krzysztof Gomółka przeprowadził pogadankę z członkami Klubu Seniora funkcjonującego na terenie Gminy Borki. Podczas spotkania poruszone zostały tematy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wymogi dotyczące eksploatowania obiektów i urządzeń oraz zagrożenia z tym związane. Przedstawiono również zagadnienia kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Skip to content