Prośba o przestrzeganie zasad bhp i przepisów ruchu drogowego

W związku z licznymi kolizjami i wypadkami pojazdów pożarniczych oraz wypadkami ratowników PSP i OSP podczas prowadzonych interwencji zwracam się  prośbą przestrzeganie wyżej wymienionych zasad i przepisów. Właściwym jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej podczas działań. Należy także zwrócić uwagę na dostosowywanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.

Zdjęcie: terazkrosno.pl

Skip to content