Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
bryg. mgr inż. Sylwester WIĄCKIEWICZ

p. o. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

st. kpt. mgr Dariusz Niedziela

Skip to content