Dotacja z Fundacji Orlen

Pod koniec ubiegłego roku  dzięki wsparciu z Fundacji ORLEN, sala edukacyjna „OGNIK” działająca przy tut. Komendzie została doposażona o kolejne elementy mające wpływ na zwiększenie świadomości  wśród młodzieży szkolnej o bezpieczeństwie pożarowym . Zakupione wyposażenie w ramach programu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez kształcenie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych a także rozwijanie umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

W ramach projektu zostało zakupione następujące wyposażenie:

  1. Tablica interaktywna dotykowa
  2. Mundury strażackie
  3. Hełmy strażackie,
  4. Węże strażackie z prądownicą
  5. Certyfikaty

 

Wartość projektu: 6400,00 zł. z tego:

– 6 000,00 zł. środki pochodziły z Fundacji ORLEN

–    400,00 zł. środki własne Komendy.

 

Za otrzymane wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Ryszard Chwalczuk