Ćwiczenia na terenie JW.4226 Skład Bezwola

W dniu 17 grudnia 2015 roku na terenie JW 4226 Skład Bezwola odbyły się ćwiczenia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przewidzianych w porozumieniu do wsparcia Wojskowej Straży Pożarnej Skład Bezwola podczas działań ratowniczo – gaśniczych na terenie jednostki. Strażakom z JRG PSP Radzyń Podlaski, OSP Komarówka Podlaska, OSP Przegaliny i OSP Wohyń w trakcie ćwiczeń przedstawiono możliwe do wystąpienia  na danym terenie zagrożenia. Są to kolejne ćwiczenia, które mają na celu podnoszenie gotowości operacyjnej jednostek przewidzianych do działań na terenie Składu Bezwola.

Skip to content