Ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej

7 lipca 2021 roku na terenie Leśnictwa Czemierniki odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu. Założeniem ćwiczeń było ugaszenie pożaru lasu, który powstał w odległości 1500 m od najbliższego punktu czerpania wody.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

 1. JRG PSP Radzyń Podlaski,
 2. OSP Bedlno
 3. OSP Bełcząc
 4. OSP Branica Radzyńska-Kolonia
 5. OSP Czemierniki
 6. OSP Domaszewnica
 7. OSP Kąkolewnica
 8. OSP Niewęgłosz
 9. OSP Sobole
 10. OSP Stoczek
 11. OSP Żabików

Głównym celem organizowanych ćwiczeń było:

 • przygotowanie ratowników z JRG i OSP do prowadzenia działań gaśniczych na terenach leśnych,
 • doskonalenie i poprawa skuteczności działań jednostek PSP i OSP przy prowadzeniu działań gaśniczych,
 • wzmacnianie współpracy ratowników OSP z pracownikami Nadleśnictwa Lubartów,
 • zapoznanie ratowników ze specyfiką prowadzenia działań gaśniczych w lasach,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia działań gaśniczych na terenach leśnych,
 • przestrzeganie zasad BHP i taktyki pożarniczej,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności działań gaśniczych w natarciu oraz obronie,
 • sprawdzenie możliwości manewrowania pojazdami ratowniczo-gaśniczymi na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Czemierniki,
 • doskonalenie działania pomiędzy służbami (PSP oraz Nadleśnictwo Lubartów),
 • doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się sprzętem wykorzystywanym w łączności,
 • zapoznanie się z terenem Leśnictwa Czemierniki (zapoznanie z możliwymi zagrożeniami, terenem leśnictwa oraz punktami czerpania wody).
 • Tekst: st. kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: Wioletta Lewczuk PCZK.
Skip to content