Akcja informacyjna dotycząca szczepień przeciwko COVID-19

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim w ramach akcji „SzczepimySię” zostali zaangażowani w akcję dostarczania mieszkańcom powiatu ulotek propagujących wiedzę na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19. Na ulotkach zostały zamieszczone numery telefonów do koordynatorów gminnych, pod którymi można uzyskać informacje w tej sprawie. Przypominamy, że informacje dotyczące szczepień można uzyskać również w całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, pod ogólnopolskim numerem telefonu 989. Aktualne informacje na wyżej wymieniony temat można również uzyskać na stronie internetowej: www.gov.pl/szczepimysie. 15 marca 2021 roku ulotki w ilości 17 000 sztuk zostały dostarczone do urzędu miasta i gmin powiatu radzyńskiego. Urzędy rozpoczęły proces  kolportowania ulotek do mieszkańców poszczególnych miejscowości w dniach 16 – 21.03.2021 roku.  W akcję zaangażowani są się druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tekst: st. kpt. Krzysztof Gomółka.