Szkolenie podstawowe OSP

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

9 marca 2019 roku w zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Część teoretyczna szkolenia odbywała się metodą e-learningową, część praktyczna na bazie lokalowej i sprzętowej komendy. Szkolenie ukończyło 17 strażaków ochotników.