Zakończenie szkolenia dla kierujących działaniem ratowniczym z jednostek OSP.

25 października br. zostało zakończone 36 godzinne szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych powiatu radzyńskiego.

Szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 21 druhów . Tym samym druhowie uzyskali prawo do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym.

Uczestnikom szkolenia życzymy  podejmowania trafnych decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.