Wyniki konkursu plastycznego w ramach projektu „Nie wypalaj traw”

Na początku kwietnia bieżącego roku Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży pożarnej ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą „Nie wypalaj traw”. Zadaniem uczestników było zapoznanie się z problematyką wypalania traw poinformowanie o problemie 2 kolegów ze swojej klasy i stworzenie w zespole trzyosobowym pracy plastycznej – trójdzielnej kompozycji malarskiej. Zespół konkursowy tworzyło trzech uczniów z jednej klasy. Prace konkursowej musiały być złożone na trzech stronach formatu A3 stanowiąc jedno spójne dzieło. Każdy z uczniów zespołu konkursowego tworzył samodzielnie część pracy w formacie A3. Trzy złączone prace zespołu konkursowego miały tworzyć spójną opowieść pn. :Nie wypalaj traw”.
23 kwietnia 2018 roku komisja w składzie:

 1. bryg. Leszek Niewęgłowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
 2. kpt. Krzysztof Gomółka – Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
 3. Arkadiusz Kulpa – pracownik Radzyńskiego Ośrodka Kultury,

wyłoniła laureatów I etapu konkursu, a są nimi:

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim:

 1. Bartosz Dymitruk,
 2. Paweł Tchórz,
 3. Michał Wysokiński

a oto ich praca:

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej:

 1. Kacper Łukaszuk,
 2. Julia Łobińska,
 3. Jagoda Polańska

a oto ich praca

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej:

 1. Zuzanna Weremczuk,
 2. Amelia Wołodko,
 3. Małgorzata Uss vel Wąsowicz,

a oto ich praca

Wyróżnione prace wezmą udział w II etapie konkursu, który odbędzie się 18 maja 2018 roku na Pikniku Strażackim w Lublinie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka.