Wyniki eliminacji powiatowych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”

        W dniu 9 marca 2014 roku w sali konferencyjnej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami byli komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

      Eliminacje powiatowe były podzielone na dwie części – pisemną oraz ustną (finałową). Uczestnicy eliminacji podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe, tj. grupa I – szkoły podstawowe, grupa II – szkoły gimnazjalne, grupa III – szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem w eliminacjach uczestniczyło 48 uczniów.

Wiedzę oceniała komisja w składzie:

 • bryg. Leszek Niewęgłowski – przewodniczący,
 • kpt. Ryszard Chwalczuk,
 • kpt. Krzysztof Gomółka,
 • Pan Adam Ochnio – przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS Oddział w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

Kolejność zajętych miejsc poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa:

 1. Adrianna Grabowska     – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim,
 2. Dawid Niedźwiedzki      – Szkoła Podstawowa w Żakowoli,                   
 3. Karol Orłowski               – Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie.           

II grupa:

 1. Anna Niedźwiecka         – Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy,
 2. Radosław Walicki         – Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim,
 3. Izabela Sójka                 – Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy.

III grupa:

 1. Tymoteusz Borysiuk     – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
 2. Mateusz Szczygielski   – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
 3. Krzysztof Klimiuk           – Liceum  Ogólnokształcące w Komarówce Podlaskiej.

       Wyżej wymienieni otrzymali nagrody rzeczowe, tj. I miejsce walizki podróżne, II miejsce głośniki do komputera, III miejsce śpiwory.  Nagrody ufundowane zostały przez samorząd powiatu radzyńskiego, KRUS Oddział w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Nagrody ufundował także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radzyniu Podlaskim, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej druh Tadeusz Sławecki. Ponadto uczniowie którzy zajęli miejsca 1-3 oraz opiekunowie uczniów biorących udział w eliminacjach otrzymali dyplomy pamiątkowe i podziękowania.

    W podsumowaniu eliminacji powiatowych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” wzięli udział panowie: wicestarosta  Jan Gil, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Mirosław Walicki, Adam Ochnio – przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Radzyniu Podlaskim oraz członkowie komisji sędziowskiej z bryg. Leszkiem Niewęgłowskim – zastępcą komendanta powiatowego PSP na czele.

 Powiat radzyński w eliminacjach szczebla wojewódzkiego reprezentować będą:

I grupa: Adrianna Grabowska  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim,

II grupa: Anna Niedźwiecka – Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy,

III grupa: Tymoteusz Borysiuk  – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” a zdobywcom wysokich miejsc gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

235 240 247 248 252 258 260 263 266 269 270 272 275 277 278 279 280 282 284 285 287 288 290 293 295