Wręczenie promes jednostkom OSP powiatu radzyńskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019r.”

11 października 2019 roku w sali Świetlicy Wiejskiej w Białej odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono promesy przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radzyńskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 r”.

 

W ramach dotacji na realizację zadań statutowych zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jednostki z naszego powiatu w 2019 roku otrzymały ogółem kwotę ponad 325 000 zł.

Gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar. W trakcie uroczystości odczytano list Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego skierowany do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości udział wzięli:

– st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

– Pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta radzyński,

– Pan Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski,

– Pan Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki,

– Pan Tomasz Jurkiewicz – Wójt Gminy Wohyń,

– Pan Arkadiusz Filipek – Wójt Gminy Czemierniki,

Promesy druhom Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali st. bryg. Szczepan Gołwaski Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie w asyście Starosty Radzyńskiego Pana Szczepana Niebrzegowskiego.

Tekst: st. kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: st. kpt. Ryszard Chwalczuk.