Uroczysta zbiórka w związku z zakończeniem służby i przejściem na zaopatrzenie emerytalne

24 lutego w KP PSP w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka w związku z zakończeniem służby i przejściem na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Sławomira Iwańczuka, kierownika sekcji organizacyjno-kadrowej.

mł. bryg. Sławomir Iwańczuk od 29 lat i 4 miesięcy związany był z ochroną przeciwpożarową powiatu radzyńskiego. Swoją służbę rozpoczął 15 czerwca 1993 r. jako młodszy ratownik Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Radzyniu Podlaskim. W następnych latach awansował, zajmując kolejne stanowiska służbowe.

W trakcie służby był wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodami resortowymi Komendanta Głównego PSP i odznaczany m.in. „Srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz „Srebrnym krzyżem zasługi”.

Z dniem 24 lutego 2021 roku, decyzją Komendanta Głównego PSP zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie złożonego osobiście raportu służbowego.

W uroczystości udział wzięli najbliżsi współpracownicy, przełożeni, koleżanki i koledzy.

Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar podziękował za długoletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej wręczając pamiątkowy grawerton, mł.bryg. Robert Grelowski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Lublinie odczytał list gratulacyjny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Wszyscy obecni złożyli życzenia spełnienia planów i dalszej pomyślności w życiu osobistym.