Szkolenie w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

11 października 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się trzecie szkolenie w ramach kampanii edukacyjna „Strażak uczy ratować” – I edycja dedykowana dla nauczycieli. Jest to kampania głównie edukacyjna, mająca na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Tematyka wykładów przedstawia się następująco:

  1. Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
  2. Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
  3. Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
  4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
  5. Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
  6. Postępowanie w urazach (rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia).
  7. Nagłe zachorowania: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
  8. Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.

Tym razem w szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli z terenu powiatu.

Szkolenie prowadzili; asp. Sławomir Listosz oraz mł. asp. Przemysław Bednarczyk.

dscf4632 dscf4633 dscf4636 dscf4638 dscf4639 dscf4642 dscf4645 dscf4646 dscf4649 dscf4652 dscf4654 dscf4658 dscf4663 dscf4665 dscf4666 dscf4668

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka.