Szkolenie podstawowe OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

 

4 lutego 2019 roku w tutejszej komendzie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Część teoretyczna szkolenia odbywa się metodą e-learningową, część praktyczna na bazie lokalowej i sprzętowej komendy. Na szkolenie uczęszcza 37 strażaków ochotników. Zakończenie szkolenia planowane jest na dzień 9 marca 2019 roku.