Szkolenie podstawowe dla strażaków OSP

17 lutego 2020 roku rozpoczynamy szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Część teoretyczna szkolenia odbywać się będzie metodą e-learningową, natomiast część praktyczna zostanie przeprowadzona w bazie lokalowej i sprzętowej tut. komendy. Zakończenie szkolenia planowane jest 20 marca 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy druhów do udziału w szkoleniu.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Wiek: ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. Skierowanie według wzoru podpisane przez Prezesa lub Naczelnika Jednostki OSP i przedstawiciela urzędu gminy,
  3. Posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego (do wglądu) orzekającego zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.