Szkolenie podstawowe strażaka OSP

17 lutego 2020 roku w tutejszej komendzie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 28 lutego  z części teoretycznej szkolenia odbędzie się egzamin pisemny. Natomiast szkolenie z części praktycznej zostanie

przeprowadzone w bazie lokalowej i sprzętowej tut. komendy. W okresie od 02 marca  do 20 marca b.r., gdzie w ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych oraz znajomości zasad eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Tekst: st. kpt. Ryszard Chwalczuk, zdjęcia: funkcjonariusze KP PSP Radzyń Podlaski.