st. kpt. Andrzej Gątarczyk przeszedł na zaopatrzenie emerytalne

25 lutego 2020 roku st. kpt. mgr Andrzej Gątarczyk  zakończył służbę  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.

Wykształcenie (wyszkolenie) pożarnicze: kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie, kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Supraślu, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,  studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w SGSP w Warszawie.

Służbę pełnił na następujących stanowiskach: stażysta, ratownik, starszy ratownik-kierowca, specjalista ratownik, dowódca zastępu, dowódca sekcji, dowódca zmiany, zastępca dowódcy jrg.

9 krotnie awansowany na wyższy stopień służbowy.

Odznaczony: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi.

Wyróżniany nagrodami Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst: mł. bryg. Sławomir Iwańczuk, zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Gomółka.