Spotkanie z prezesami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych związane z dotacjami

4 września 2019 roku w siedzibie komendy odbyło się spotkanie z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicielami samorządów. Spotkanie miało na celu przedstawienie trybu i zasad przyznawania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.