Spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu

Informuję, że 23 stycznia 2018 roku tutejsza komenda organizuje spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. W trakcie spotkania poruszane zostaną następujące tematy:

  1. Dotacje na zapewnienie gotowości operacyjnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  3. Bezpieczeństwo i higiena służby podczas działań ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeń.
  4. Założenia kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.
  5. Zasady bezpiecznego zachowania w okresie zimowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyżej wymienionym spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 10:00, na świetlicy komendy.