Rozpoczęcie szkolenia dla kierujących działaniem ratowniczym z jednostek OSP.

14 października br. rozpoczęło się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym OSP, które zostanie zakończone egzaminem w dniu 25.10.2019

Podczas szkolenia realizowanego  dla kierujących działaniem ratowniczym  zostaną przeprowadzone między innymi zajęcia z obszaru:

  • Kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania,
  • Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczo – gaśniczych z uwzględnieniem specyfiki z obszaru działania  Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim,
  • Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych,
  • Współpraca z mediami.