Przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy

28 stycznia 2023 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzem Alinowskim wziął udział w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu MAN TGM 13.290 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy. Montaż finansowy przekazywanego samochodu ratowniczo – gaśniczego to: dotacja w ramach KSRG – 200 000 zł, dotacja NFOŚiGW – 190 000 zł, dotacja WFOŚiGW – 10 000 zł, środki z budżetu Gminy Kąkolewnica – 566 780 zł. Łączna wartość samochodu to 966 780 zł. Dodatkowo w ramach uroczystości OSP Kąkolewnica przekazany został sprzęt ochrony indywidualnej i wyposażenie samochodu zakupione w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skip to content