Przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła uchwałę, dzięki której został zakupiony sprzęt służący ratowaniu życia i mienia o wartości 15 tysięcy złotych. 29 sierpnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego z budżetu miasta Radzyń Podlaski sprzętu w postaci pompy szlamowej WT30X oraz defibrylatora. Przekazanie sprzętu dokonał Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski – Jerzy Rębęk. W dowód wdzięczności za pomoc finansową komendant st. bryg. Franciszek Filipuk złożył na ręce burmistrza Rębka pamiątkowy grawerton.

Pompa szlamowa HONDA WT 30X ze względu na masę, jej wymiary i wydajność jest to najlepiej dopasowana pompa do potrzeb jednostek Straży Pożarnych. Pompa ta dobrze wpasowuje się do wozu bojowego i gwarantuje niezawodność podczas akcji. Stosowana również tam, gdzie istnieje potrzeba odprowadzenia brudnej wody np. przy lokalnych podtopieniach czy zalanych piwnicach.

Powódź bywa zjawiskiem, które może zaskoczyć każdego. Niechciana brudna woda czy szlam mogą utrudnić życie zarówno mieszkańcom domów jak i przemysłowcom. Na taką sytuację często wpływ ma zła aura, częste opady deszczu czy śniegu, podnoszenie się wód gruntowych, czy wiosenne roztopy, ale przyczyny mogą być także inne. Doskonałym urządzeniem, które poradzi sobie w każdych warunkach i pomoże usunąć niechcianą wodę, jest pompa szlamowa potrafiąca wypompować trudny do usunięcia szlam i osuszyć miejsca zalane brudną wodą.

Szanse uratowania osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia z powodu migotania komór lub częstoskurczu komorowego, zależą od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest podjęcie przez przygodnych świadków resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Aby jednak przywrócić prawidłowy rytm serca, należy jak najszybciej przeprowadzić defibrylację. Jej wykonanie to drugi czynnik zwiększający możliwość przeżycia w razie zatrzymania akcji serca, jest ona bowiem jedyną skuteczną metodą leczenia tego typu arytmii. W tym celu bardzo przyda zakupione urządzenie.

Po włączeniu defibrylator sam udziela wskazówek dotyczących kolejnych czynności wymaganych do przeprowadzenia analizy rytmu serca i defibrylacji. Dzięki systemom analizy krzywej elektrokardiograficznej defibrylator potrafi rozpoznać zaburzenia rytmu serca, które prowadzą do zatrzymania krążenia, a gdy je wykryje – przygotować się do dostarczenia odpowiedniej energii. Urządzenie informuje komunikatem głosowym o zalecanej defibrylacji, a operator inicjuje ją poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Na jednej baterii można wykonać 200 wyładowań.

dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0014 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0018 dsc_0019 dsc_0022 dsc_0023 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0028 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0033 dsc_0034 dsc_0035 dsc_0038 dsc_0039 dsc_0041 dsc_0044 dsc_0045 dsc_0046 dsc_0047 dsc_0048 dsc_0049 dsc_0050 dsc_0051 dsc_0052 dsc_0053 dsc_0054 dsc_0056 dsc_0057 dsc_0058 dsc_0059 dsc_0060 dsc_0061 dsc_0062 dsc_0063 dsc_0064 dsc_0065 dsc_0066 dsc_0067 dsc_0068 dsc_0069 dsc_0070 dsc_0071

Zdjęcia: Karol Niewęgłowski.