Pożar warsztatu samochodowego w miejscowości Derewiczna gm. Komarówka Podlaska

03.12.2021 roku o godzinie 8:10 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Derewiczna gm. Komarówka Podlaska pali się budynek warsztatu samochodowego.  Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pożarem objęta jest części budynku warsztatu wraz z wyposażeniem. Działania straży w początkującej fazie polegały na podaniu trzech prądów gaśniczych. Dwóch w obronie na część nie objętą pożarem, a jeden w natarciu do wewnątrz budynku. Po przybyciu na miejsce kolejnych zastępów straży podano czwarty prąd wody i zbudowano zaopatrzenie wodne. Po uzyskaniu informacji od właściciela, że w środku znajduje się butla z acetylenem, działania gaśnicze skoncentrowano na zlokalizowaniu butli i jej schładzaniu. Po lokalizacji pożaru cały czas schładzano odnalezioną butlę z acetylenem polewając ją wodą z osłoniętego stanowiska gaśniczego, jednocześnie monitorując temperaturę płaszcza butli przy pomocy urządzeń pomiarowych (kamera termowizyjna, pirometr). Gdy temperatura butli została obniżona, podjęto decyzję o wyniesieniu butli z budynku na pasach transportowych i umieszczeniu jej w zbiorniku brezentowym napełnionym wodą, który został rozstawiony za budyniem gospodarczym tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych. Po usunięciu butli z budynku przystąpiono do rozbiórki i dogaszania palących się elementów konstrukcji budynku oraz wyposażenia warsztatu. Na czas schładzania butli miejsce zdarzenia zabezpieczała jednostka OSP KSRG Przegaliny Duże.

Tekst i zdjęcia: KP PSP Radzyń Podlaski

Skip to content