Powiatowy Dzień Strażaka

13 maja 2023 roku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, podczas których strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wręczone zostały odznaczenia, medale i awanse. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków. Następnie uroczystość została przeniesiona na teren komendy gdzie odbył się uroczysty apel. Podczas apelu wręczono awanse:

Stopień młodszego brygadiera nadano:

st. kpt. Krzysztof Gomółka

st. kpt. Dariusz Niedziela

Stopień aspiranta nadano:

mł. asp. Rafał Salamończyk

Stopień starszego ogniomistrza nadano:

ogn. Grzegorz Zając

Stopień starszego sekcyjnego nadano:

sekc. Wojciech Zeczkiewicz

Stopień starszego strażaka nadano:

str. Daniel Zając

str. Adrian Rogoźniski

str. Ernest Bobruk

Brązową odznakę „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO” otrzymał:

dh. Ryszard Chwalczuk

W uroczystości wzięli udział st. bryg. Tomasz Podkański zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Jerzy Szwaj Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Szczepan Niebrzegowski Starosta Radzyński, Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Radosław Sałata Wójt Gminy Borki, Anna Mróz Wójt Gminy Kąkolewnica, Ireneusz Demianiuk Wójt Gminy Komarówka Podlaska, Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy Ulan-Majorat, Tomasz Jurkiewicz Wójt Gminy Wohyń, insp. Zbigniew Krzos Komendant Powiatow Policji, mjr Tomasz Stańsławczyk Składu Bezwola 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Stankiewicz były Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Robert Staroń zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, byli komendanci powiatowi: st. bryg. w st. spocz. Witold Grajcar, st. bryg. w st. spocz. Franciszek Filipiuk, st. bryg. w st. spocz. Leszek Niewęgłowski, mł. bryg. w st. spocz. Mirosław Walicki.

Zdjęcia: Ewa Zalewska

Skip to content