Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

11 maja 2019 roku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Organizatorzy uroczystości to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą  w Parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim w intencji strażaków i ich rodzin. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Tą część obchodów rozpoczęto hymnem państwowym i strażackim.

Zebranych gości i strażaków powitali: bryg. Witold Grajcar – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz druh Tadeusz Sławecki – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RPSwoją obecnością obchody uświetnili: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Dariusz Litwiniuk, st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Starosta Powiatu Radzyńskiego – Szczepan Niebrzegowski, burmistrz miasta Jerzy Rębek oraz wójtowie gmin powiatu radzyńskiego, byli komendanci powiatowi, emerytowani funkcjonariusze pożarnictwa oraz przedstawiciele instytucji z terenu powiatu.

Następnie wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Pan Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

Brązowym Krzyżem Zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowani zostali:

 1. Druh Marek Klimiuk,
 2. Druh Zbigniew Komar,
 3. Druh Marek Mitoński,
 4. Druh Andrzej Skwarek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia w służbie nadał :

Srebrną  Odznakę  ,,ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,,

 1. kpt. ŁOPACKI Mirosław,
 2. asp. PINKUS Jarosław.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  w związku z Dniem Strażaka nadał stopień :

Starszego aspiranta:

 1. asp. KSIĄŻEK Bożena.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  związku z Dniem Strażaka nadał stopień:

Starszego ogniomistrza:

 1. ogn. SAWICKI Krzysztof,
 2. ogn. WIATER Grzegorz.

Ogniomistrza:

 1. mł. ogn. KOCHNIO Daniel,
 2. mł. ogn.  MITOŃSKI Marek,
 3. mł. ogn. ŻURAWSKI Mariusz.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku, za zasługi dla Związku nadano:

Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 1.  Panu Marianowi Protasiowi.

Podczas uroczystości Szymon Matysiewicz zaprezentował swoją kolekcję pojazdów strażackich zbudowanych z klocków LEGO.

 

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Gomółka.