Plakat informacyjny dotyczący zapobiegania zakażeniom koronawirusem

Plakat informacyjny dotyczący zapobiegania zakażeniom koronawirusem.