Fundacja „Solidarni”

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin. Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy ...

Spotkanie wigilijne

19 grudnia 2019 roku na świetlicy komendy odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy oraz emeryci pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczyli również księża z radzyńskich parafii, tj. ks. Roman Wiszniewski i ks. Henryk Och.