Fundacja „Solidarni”

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin. Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy ...

Szkolenie podstawowe dla strażaków OSP

17 lutego 2020 roku rozpoczynamy szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Część teoretyczna szkolenia odbywać się będzie metodą e-learningową, natomiast część praktyczna zostanie przeprowadzona w bazie lokalowej i sprzętowej tut. komendy. Zakończenie szkolenia ...