Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

9 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (podstawowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Zwycięzcy eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, których przeprowadzenie przewidziane jest na dzień 28 kwietnia 2015 roku.

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka

Skip to content