Niewęgłosz – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

W dniu 8 lutego 2015 roku w remizie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewęgłoszu został zorganizowany pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla mieszkańców miejscowości Niewęgłosz. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przedstawili uczestnikom tematykę dotyczącą zasad bezpieczeństwa, oceny stanu poszkodowanego, resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczestnicy pokazu mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach na fantomach. Zajęcia zostały zorganizowane na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewęgłoszu druha Andrzeja Łozińskiego.

20150208_150157

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: mł. asp. Krzysztof Domański

Skip to content