Koronawirus – wytyczne dla wytypowanych do działań OSP

Wytyczne do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż Pożarną jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.

wytyczne dla OSP
Skip to content