Koronawirus – co powinniśmy wiedzieć

Informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia.
800 190 590numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.  

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS

Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Informacje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index