Kontrola stanu wody na Kanale Wieprz – Krzna

W związku z wysokim stanem wody na rzece Krzna (stan alarmowy 356 cm) strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim w dniu 01.03.2021 roku udali się do miejscowości Wygnanka w celu monitorowania poziomu wody na kanele. Poziom wody w Kanale Wieprz – Krzna to 165 cm. W związku z powyższym strażacy utrzymują siły i środki w gotowości operacyjnej.

Tekst: st. kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: mł. bryg. Ryszard Chwalczuk.