Informacja dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych zakwalifikowanych do Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2015 roku, na obiektach Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim odbędą się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla niżej wymienionych, zakwalifikowanych do wyżej wymienionych zawodów jednostek OSP, tj.: Drużyny żeńskie: OSP Domaszewnica. OSP Kąkolewnica. OSP Niewęgłosz. OSP Płudy. OSP Turów. Drużyny ...